Formaat Afvalcontainers Lingewaard ☑️ 14 VREEMDE WEETJES

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroompje heel minimaal eventueel te bewaren en je gaat zien dat het financieel gunstig is. Met afval zo mogelijk toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Formaat Afvalcontainers Lingewaard

Kies uit bij het meest uitgebreide gamma containers en bestel het meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. In het afvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren niet in de de rest container. Tevens voor PMD sorteren hebben wij de correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen welke binnen firma’s vrijkomen. Deze stromingen mogen vaak gescheiden verzameld zijn. Dat is verbeterd aangaande de milieu en de portemonnee.

Wat kan er in de bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afval tevens sorteert, er gaat telkens restvuil blijven bestaan. Tracht deze afvalstroom dus klein toevallig te houden en je zult merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo veel toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal eventueel restafval over. Binnen de container gooi je je al het niet onrecyclebare afval die je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de het container.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromingen mogelijk toevallig te sorteren. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel beschreven goederen opnieuw te aanwenden indien dat mag.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor?

De tarieven kosten van containers zijn hangt af van het afvalstroompje, de grootte afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de de container geledigd moet zijn. U vindt ieder kosten op de de.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van groene stroom. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar zowaar een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige substanties uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Formaat Afvalcontainers Lingewaard:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Formaat Afvalcontainers Lingewaard

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te bepalen wat grootte het goed bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met een van onze experts. Door onze vele jaren kennis met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve rolcontainer aftikt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Op deze manier kom je naderhand geen voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Formaat Afvalcontainers Lingewaard

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het apart houden van je vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Formaat Afvalcontainers Lingewaard

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren je container op het verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval je scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door het volume en ook massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt met flexibele contracten waardoor jij de nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Koop de beste containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de selectie uit één container met 240 liter en van negenhonderd liter. Er al één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest jij hoe vaak ons de container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het veel energie voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Bij het bewerken maken we onderscheid tussen wit, bruin, groene en bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in de de papierbak wil werpen. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact doorheen past. Als de documenten al binnen het container zitten, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eens tijd langs om het bak te legen en het documenten ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kan je het papieren in de bak gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.