Foto Archief Dordrecht 🔴 9 ONTHULLENDE FEITEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Poog het afvalstroompje dus minimaal mogelijk te behouden en je zal zien dat deze economisch voordelig is. Met afval dus zoveel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Foto Archief Dordrecht

Selecteer uit het ruimste assortiment containers en koop de beste ideale container voor je je restvuil. In de rest container gooi je je reeds het niet niet te recyclen afval die je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas passen niet in het afvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen bezitten we de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam voor ieder afvalstromingen die in ondernemingen vrijkomen. Die stromingen zouden meestal gescheiden ingezameld geraken. Het is goed aangaande het milieu natuur en het geldtas.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je gaat zien dat het financieel gunstig is. Door afval heel mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus min eventueel overblijvend afval over. In de de rest container werp je al het het niet te recyclen vuil welke je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen niet in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel beschreven producten weer te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container een rolcontainer voor?

De tarieven tarieven van containers zijn hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van de rolcontainer en hoevaak de container container geledigd moet worden worden. U vindt je alle tarieven op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de vele varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los in de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Foto Archief Dordrecht:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Foto Archief Dordrecht

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te schatten wat omvang het beste bij je aansluit? Neem dan snel aansluiting op met een van onze experts. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra legen of standaard een maatje grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een alternatieve rolcontainer aftikt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Hierdoor kom je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Foto Archief Dordrecht

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel divers aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en papier in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw afval ook goed voor het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Foto Archief Dordrecht

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je container op het verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder als wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht veel plaats in het bedrijfsafval op. Jij kan dus heel besparen op je kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasverval op ons. Je hebt de keuze van één bak met 240 liter en met 900 liter. Er is is al één glascontainer vanaf €13 per maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak ons de bak komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op één veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet wil in het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waar het document exact doorheen . Als het papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen zij meer in . Onze bestuurder komt eenmaal in tijd bij om de bak te ledigen en de documenten ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kun jij het papieren in de bak werpen. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.