Gamma-Containerservice.Nl ☑️ 15 SIMPELE ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroompje zo minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Via vuil heel veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gamma-Containerservice.Nl

Selecteer van de ruimste gamma rolcontainers en bestel het ideale container voor je je overblijvend afval. In de het restafvalcontainer werp je al de onrecyclebare afvalstoffen die je geen verder kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet thuis binnen het container. Ook omtrent PMD scheiden bezitten wij de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromingen die in firma’s voortkomen. Dit stromingen mogen dikwijls apart ingezameld worden. Het is beter voor het leefomgeving en de portemonnee.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoe prima je je vuil eveneens sorteert, er gaat telkens restafval aanwezig zijn. Poog deze stroom van afval zo beperkt eventueel te houden en je zal merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo minimaal mogelijk restafval over. In de het container gooi je reeds het niet te recyclen vuil dat je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet binnen het afvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het streefdoel vermeld producten nogmaals te benutten indien het kan.

Wat kost een een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van rolcontainer en hoe vaak de container rolcontainer geledigd moet zijn. Je ontdekt ieder tarieven op de de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van groene stroom. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties los tijdens de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate desondanks in het natuur komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Gamma-Containerservice.Nl:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Gamma-Containerservice.Nl

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te bepalen die grootte het perfect bij je past? Neem dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een alternatieve container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit transparant is. Op deze manier kom je later niet voor nare verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Gamma-Containerservice.Nl

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van je afval ook goed voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Gamma-Containerservice.Nl

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer op het gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je afval steeds weg kunt en dat je meewerkt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder als wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege de volume en massa veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner kracht dan glazen te produceren van verse materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes qua drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de selectie uit een bak met 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies je op welke manier frequent wij de bak zullen komen legen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Bij de bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er bij een veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij je archief niet wil in de het papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waar het document precies doorheen . Als het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijd bij voor het bak legen en het papier plaats te vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in de deksel kun je het papieren in het bak gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op transport gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.