Gemeente Alkmaar Afvalcontainers ➡️ 9 OPZIENBARENDE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je zal zien dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Alkmaar Afvalcontainers

Kies uit bij het grootste grootste aanbod rolcontainers en koop de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de de rest afvalcontainer gooi je al het het onrecyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet binnen de rest afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken we de correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen dat in ondernemingen ontstaan. Deze stromen zouden vaak afzonderlijk verzameld geraken. Het is beter betreffende de leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er altijd restvuil voortdurend zijn. Poog het stroom van afval dus beperkt toevallig te houden en je zal merken dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil zo zoveel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas horen geen binnen de container.

Is het scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven artikelen nogmaals te gebruiken waar dat kan.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor de rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de omvang van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container container geledigd moet worden. U ontdekt elke kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van duurzame kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Gemeente Alkmaar Afvalcontainers:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Gemeente Alkmaar Afvalcontainers

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten wat grootte het beste bij je past? Pak dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve rolcontainer betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier kom je later geen voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Gemeente Alkmaar Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden van je afval tevens beter voor het de omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Gemeente Alkmaar Afvalcontainers

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je container op de verlangde locatie staan. Je beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo ken je dus zeker dat je je afval altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel minder als we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het is voor het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege het volume en ook gewicht veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kan daarom heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor je glasafval op ons. Jij hebt de keuze uit een bak met 240 liters en ook van 900 liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak ons de container zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel kracht om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij de bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruine, groene en bont glas. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er bij een veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag er bij het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je je archief beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je je archief niet wil in het papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het papier exact doorheen past. Wanneer de documenten eenmaal binnen het container zitten, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur komt eenmaal de tijdstip langs voor de container te legen en het documenten plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun je de documenten in het bak werpen. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op het vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.