Gemeente Amsterdam Restafval ➡️ 4 VERBIJSTERENDE GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje zo minimaal eventueel te bewaren en je zult zien dat dit geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Amsterdam Restafval

Selecteer van de meest uitgebreide gamma containers en bestel de beste rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen het afvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afval die je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis in het container. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken ons het geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor elke afvalstromingen die in firma’s voortkomen. Dit stromen mogen dikwijls gescheiden verzameld worden. Dat is beter aangaande het milieu milieu en de geldtas.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven zijn. Probeer dit stroom van afval dus klein mogelijk te bewaren en je zult merken dat deze financieel gunstig is. Met afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het de bedoeling omschreven artikelen nogmaals te benutten waar dat het kan.

Wat kost een container een container container voor?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn afhankelijk van de stroom van afval, de grootte van afmeting van container alsook hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd moet geraken. Je ontdekt alle kosten op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je gelijk tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los in de verbranding die in minstens of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Gemeente Amsterdam Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Gemeente Amsterdam Restafval

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en kosten ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te bepalen wat maat het perfect bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je een keer een extra lediging of standaard een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je aan toe. In ons simpele bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve container aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je achteraf nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Gemeente Amsterdam Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoor mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien is het apart houden uit uw afval ook goed voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Gemeente Amsterdam Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer op het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden is. Glasverval bestaat van flesjes, potten en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kan daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel de beste containers voor jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit een bak met 240 liters en ook van 900 liters. Er al een container voor glas startend bij €13 per maand en dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak wij het container komen legen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Bij het verwerken doen wij onderscheid onder blank, bruine, groene en gemengd glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er bij een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet in de het papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in het gedaante van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het document precies erin past. Wanneer de documenten al binnen het container zitten, krijgen niemand ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eens de tijdstip langs om het container te legen en de documenten plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin de container door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun je het papieren in het container werpen. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op transport gaat, loop je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.