Gemeente De Bilt Afvalcontainer ☑️ 13 VERRASSENDE TRUCS

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Poog het afvalstroom heel minimaal eventueel te houden en je gaat merken dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente De Bilt Afvalcontainer

Kies uit uit de ruimste aanbod rolcontainers en bestel de het ideale afvalcontainer voor je je restafval. Binnen de rest container gooi je je reeds de niet-recyclebare afval die je geen verder kan scheiden. Papier/karton, swill, en ruiten passen geen binnen de rest container. Eveneens voor PMD verdelen bezitten we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen dat in ondernemingen voortkomen. Dit afvalstromen zouden vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Dat is verbeterd betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er gaat telkens overblijvend afval blijven zijn. Tracht het afvalstroom heel minimaal eventueel te bewaren en je zal zien dat dit geldelijk voordelig is. Door afval dus veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afval welke je niet meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen geen in de container.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel beschreven goederen nogmaals te benutten waar het lukt.

Wat kost een container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor rolcontainers zijn afhangend van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van afmeting van container en hoevaak hoe vaak de de rolcontainer geledigd dient worden. U ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige resten worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen los in de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Gemeente De Bilt Afvalcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Gemeente De Bilt Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten die maat het goed bij je past? Neem dan even aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige kennis met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een formaat grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere alternatieve container neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Zo ben je later niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Gemeente De Bilt Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van je afval tevens goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Gemeente De Bilt Afvalcontainer

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container op het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd dient te worden. Zo weet je daarom vast dat je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof is gestopt Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je sorteert, des te beter dat het is voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en gewicht veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kunt dus heel uit besparen op je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glaswerk te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met flexibele contracten omdat jij de aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie van een bak van 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er is al één glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons het bak komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie om glas om te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Bij de verwerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groene en ook bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige papieren bevatten geheime informatie en dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het papier precies doorheen past. Wanneer de papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen niemand ze meer in handen. Onze bestuurder komt eens in de tijdstip langs voor de bak te legen en het papier plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je de papieren in het bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.