Gemeente Den Haag Bedrijfsafval ᐅ 9 MAKKELIJKE FEITJES

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje zo klein mogelijk te houden en je gaat zien dat dit economisch voordelig is. Door vuil zo mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Den Haag Bedrijfsafval

Kies bij het meest uitgebreide aanbod rolcontainers en bestel de de beste meest geschikte container geschikt voor je restvuil. In de container gooi je je reeds de niet te recyclen vuil die je niet extra kan sorteren. Papier/karton, swill, en glas passen niet thuis in de rest container. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we het correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromingen die in firma’s vrijkomen. Dit stromen mogen dikwijls gescheiden ingezameld worden. Het is verbeterd voor het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er altijd restafval aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je gaat opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel min eventueel overblijvend afval over. In de container gooi je je reeds het niet te recyclen afval welke je niet extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in het restafvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de streefdoel omschreven artikelen weer te gebruiken indien dat lukt.

Wat kost een een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven kosten van rolcontainers afhankelijk afhangend van het stroom van afval, de afmeting van de container alsook hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt ieder kosten op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de talloze varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een publieke plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate toch in het milieu komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Gemeente Den Haag Bedrijfsafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Gemeente Den Haag Bedrijfsafval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te schatten wat grootte het beste bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige kennis met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een extra legen of regulier een maatje groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie helder is. Zo ben je achteraf niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Gemeente Den Haag Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook op kantoren kunt je je organisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit je afval tevens goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Gemeente Den Haag Bedrijfsafval

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur je container op het verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je dus vast dat je je afval steeds weg kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel indien we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege het ruimte en massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kan dus heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat er op jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit een container met tweehonderdveertig liter en ook van 900 liters. Er reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent ons de bak zullen komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn bij een veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernietiging van archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je jouw archief veilig vernietigd is. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document exact erin past. Wanneer de documenten al in het bak zijn, krijgt ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens tijd bij om het container te ledigen en de papier plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kan je de documenten in de container werpen. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.