Gemeente Emmen Afvalcontainer 🔴 15 LUCRATIEVE GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval heel minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus veel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Emmen Afvalcontainer

Kies bij de grootste assortiment afvalcontainers en koop de beste rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de de rest container werp je al het het niet te recyclen afval die je niet extra kan sorteren. Karton/karton, swill, en glas horen niet in de rest afvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen beschikken ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor elke afvalstromen die bij ondernemingen vrijkomen. Die afvalstromen kunnen vaak gescheiden verzameld worden. Het is beter aangaande de milieu en de geldtas.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal altijd restafval blijven voorkomen. Poog dit afvalstroompje dus klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Door afval heel zoveel mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de container gooi je je reeds het onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas passen geen binnen de afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het bedoeling omschreven goederen opnieuw te gebruiken als dat kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten van afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt elke prijzen op tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een publieke plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene stroom. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Gemeente Emmen Afvalcontainer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Gemeente Emmen Afvalcontainer

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen die omvang het perfect bij je past? Haal dan even aansluiting op met één van onze experts. Met onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de containers verschillen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere alternatieve container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor raak je achteraf niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Gemeente Emmen Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te verzamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden van uw afval ook beter voor het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Gemeente Emmen Afvalcontainer

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw container op het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier ken je daarom vast waar je je afval altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder indien we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat is voor de milieubescherming en jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder het te splitsen neemt het door het ruimte en ook massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas los, zoals in de horecabedrijven, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasverval op ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit een bak met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kies jij op welke manier vaak wij de bak komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter één prima basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken doen wij verschil onder wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel afval in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waarin het papier exact doorheen past. Als het papieren eenmaal in het container zijn, krijgen ze meer in handen. Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip bij om het bak ledigen en het documenten plekke vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij het container door de truck zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan je de papieren in de container werpen. Jij heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.