Gemeente Rijswijk Afvalcontainer 🔴 8 OPMERKELIJKE TRUCS

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Poog het stroom van afval heel beperkt mogelijk te houden en je zult zien dat dit economisch gunstig is. Met vuil dus veel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Rijswijk Afvalcontainer

Kies van het grootste ruimste aanbod containers en bestel de beste afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de de container gooi je reeds het niet-recyclebare vuil welke je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet in het afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken wij het geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen dat bij bedrijven voortkomen. Dit stromen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dat is beter betreffende de natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal altijd overblijvend afval blijven voorkomen. Tracht dit afvalstroompje heel klein eventueel te behouden en je zult zien dat dit economisch voordelig is. Door afval dus mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo minimaal toevallig restafval over. In de de afvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel beschreven goederen opnieuw te aanwenden als dat het lukt.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak de container ontleegd moet geraken. Je ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de talloze varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, handig als de vat op een publieke locatie staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Gemengd afval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het milieu belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Gemeente Rijswijk Afvalcontainer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Gemeente Rijswijk Afvalcontainer

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten welke maat het perfect bij je past? Haal dan snel contact op met een van onze specialisten. Door onze langdurige deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde andere rolcontainer aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Gemeente Rijswijk Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden van uw afval ook goed voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Gemeente Rijswijk Afvalcontainer

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je container bij het gewenste plek staan. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent het container geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt voor een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder als wij afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door de volume en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kan daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, zoals bij de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes qua drukte? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze van één container van 240 liters en van 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de afval kies je op welke manier frequent ons het container komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het heel veel energie om glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken doen we onderscheid onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat mag er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw archief niet wil in het papierbak wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het document exact erin . Wanneer het documenten al in het bak zijn, krijgen niemand zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal tijdstip bij om het container ledigen en de papier ter plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de container door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klep in de deksel kun jij het papieren in de bak gooien. Je hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.