Gemeente Westland Afvalinzameling 🔥 9 VERBIJSTERENDE WEETJES

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroom dus beperkt eventueel te houden en je zult opmerken dat het geldelijk gunstig is. Via vuil heel zoveel mogelijk te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Westland Afvalinzameling

Kies van het grootste grootste gamma containers en bestel de meest geschikte container voor je restafval. In de de rest afvalcontainer werp je al het onrecyclebare afvalstoffen die je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, en ruiten thuishoren niet thuis in de container. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende elke afvalstromingen die binnen bedrijven voortkomen. Dit stromingen mogen meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er gaat altijd restafval blijven zijn. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt eventueel te houden en je zal zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig eventueel restafval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen in de restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk toevallig te sorteren. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat de doel vermeld producten weer te gebruiken waar het lukt.

Wat kost een een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor containers zijn afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van de afvalcontainer alsook hoevaak de container container geleegd moet worden geraken. Jij ontdekt elke prijzen op de.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele varianten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je direct in het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de vat op een publieke plek staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van duurzame stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Gemeente Westland Afvalinzameling:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Gemeente Westland Afvalinzameling

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te ramen die maat het perfect bij je aansluit? Pak dan even contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Restafval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere verschillende container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor ben je achteraf niet voor nare verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Gemeente Westland Afvalinzameling

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis tevens goed voor de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Gemeente Westland Afvalinzameling

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw container bij de verlangde locatie staan. U beslist zelf het verlangde capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom vast waar je je afval steeds kwijt kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door de ruimte en massa veel plaats bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt met flexibele contracten waardoor je het nummer bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit een bak met tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van de de afval kies jij op welke manier vaak wij de bak komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie om glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groen en gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er op één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet wil in de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het document precies doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal binnen de container zijn, krijgt zij nog in . Onze chauffeur komt eens in de tijd langs voor het bak te ledigen en het papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het container door het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan je het documenten in de bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.