Gemeente Zevenaar Afval ➡️ 15 VERRASSENDE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds restafval blijven bestaan. Poog het afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je zult zien dat dit financieel gunstig is. Met afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gemeente Zevenaar Afval

Kies bij het grootste meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel het meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de het afvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet thuis in de de container. Tevens voor PMD scheiden bezitten we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende alle afvalstromingen dat bij ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen zouden meestal gescheiden opgehaald geraken. Het is beter aangaande het milieu milieu en de portemonnee.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoezo prima je je vuil tevens scheidt, er gaat steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog dit afvalstroompje zo minimaal mogelijk te houden en je zal zien dat het economisch voordeelgevend is. Door vuil dus veel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo minimaal toevallig restvuil over. Binnen de rest container gooi je je reeds het niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis in de het restafvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel vermeld producten nogmaals te aanwenden waar het mag.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven tarieven van afvalcontainers zijn hangt af van de het afvalstroom, de grootte van afvalcontainer alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden worden. Jij vindt ieder prijzen op de.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de vat op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene energie. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen uit in de verbranding die in meer of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Gemeente Zevenaar Afval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Gemeente Zevenaar Afval

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen wat omvang het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of regulier een maatje ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere bak neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo raak je achteraf geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Gemeente Zevenaar Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit je afval ook goed voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Gemeente Zevenaar Afval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je container op het gewenste locatie staan. U beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je daarom vast waar je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder als wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potten en scherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door de ruimte en ook massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glaswerk om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het aantal bakken makkelijk verandert.

Het juiste container voor glasafval

Bestel het beste bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij hebt de selectie uit één bak met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest je op welke manier frequent wij de bak komen ledigen. ons leveren de meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij verschil tussen wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn bij een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook in veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet in de de papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het document precies erin past. Wanneer de papieren al in de container zitten, krijgt ze nog bij . Onze bestuurder komt eens de zoveel tijdstip bij om de container ledigen en de documenten plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kan je de papieren in het bak gooien. Je heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op transport gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.