Gescheiden Afval Prullenbak 🔥 5 SCHOKKENDE GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval dus klein eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit financieel gunstig is. Door vuil heel zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gescheiden Afval Prullenbak

Kies bij het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en koop het meest geschikte container voor je je restvuil. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al de niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis in de het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren beschikken wij de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen welke in ondernemingen ontstaan. Dit stromingen kunnen vaak apart opgehaald zijn. Dat is verbeterd betreffende het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal er steeds restafval voortdurend zijn. Poog het stroom van afval dus klein mogelijk te bewaren en je zal zien dat dit geldelijk gunstig is. Door vuil zo veel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus minimaal mogelijk restafval over. In de de container werp je reeds het niet niet te recyclen vuil welke je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet in de de container.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling vermeld goederen opnieuw te benutten indien dat lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor?

De prijzen voor containers zijn afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geledigd moet zijn. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een algemene plek staat. Je kiest uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van groene stroom. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige slakken worden ingezet voor het aanvullen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen vrij in de verbranden die in bepaalde of kleinere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Gescheiden Afval Prullenbak:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Gescheiden Afval Prullenbak

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag opteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te schatten wat maat het goed bij je aansluit? Neem dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra legen of standaard een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken variëren per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier ben je achteraf geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Gescheiden Afval Prullenbak

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten staan, of vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het scheiden uit je afval ook goed voor het het omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Gescheiden Afval Prullenbak

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je jouw afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat is voor het milieu en jouw geldbeurs. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval vanwege de volume en ook massa heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens volledig om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit verse materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasverval op ons. Jij heeft de keuze uit selectie van één bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de de afval kies je op welke manier frequent ons het bak komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het heel veel energie om het glas te maken van verse materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glas. Bij de bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er bij een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en vernietiging van archief. Discreet en veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in de de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het papier exact doorheen . Als de documenten eenmaal in het container zijn, krijgt ze nog bij . Onze chauffeur komt eens in tijd bij voor het bak te legen en de documenten ter plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het bak via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun jij de papieren in het container gooien. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier geen op het vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.