Gft Of Restafval ᐅ 10 OPVALLENDE FEITEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo klein mogelijk te bewaren en je gaat zien dat het economisch voordeelgevend is. Via afval heel zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Gft Of Restafval

Kies van de ruimste gamma rolcontainers en koop het beste afvalcontainer geschikt voor je restafval. Binnen de afvalcontainer werp je al het onrecyclebare vuil welke je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas passen niet in de restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen bezitten we de correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromingen welke in firma’s voortkomen. Dit afvalstromen mogen meestal afzonderlijk verzameld worden. Het is beter aangaande het natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer het afvalstroom heel klein mogelijk te bewaren en je zult merken dat het economisch voordelig is. Door vuil dus mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de rest restafvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare afval dat je geen verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis binnen de rest container.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. In de het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel doel beschreven producten opnieuw te benutten indien dat kan.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van het stroom van afval, de omvang van de container alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet zijn. Je vindt je elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen los gedurende de verbranden die in minstens of kleinere mate echter in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Gft Of Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Gft Of Restafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten die grootte het perfect bij je past? Haal dan gauw verbinding op met één van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een grootte groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers wisselen per afvalstroom, grondstof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde andere bak betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo raak je naderhand niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Gft Of Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw afval ook beter voor het de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Gft Of Restafval

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uur jouw container op het verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu via je afval te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu veel minder indien we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je sorteert, hoe beter dat het is voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en scherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege het ruimte en massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Je kunt dus heel besparen op je kosten voor afval. Het is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Koop de beste containers voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij hebt de selectie van een container van 240 liter en van negenhonderd liter. Er reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en deze wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen ledigen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het veel kracht voor het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij de bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij een veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en in veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het papier exact erin . Als het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgt zij meer in . Onze bestuurder komt eens in tijd bij om het bak legen en het documenten ter plekke vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij de bak via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kun jij het documenten in de container gooien. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op vervoer gaat, loopt je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.