Glascontainer Früher 🔥 8 MAKKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval heel beperkt mogelijk te behouden en je zult merken dat het financieel gunstig is. Door vuil heel mogelijk eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Früher

Selecteer bij de meest uitgebreide gamma containers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de het container gooi je al het de niet-recyclebare afval dat je niet verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet thuis binnen het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden hebben ons de correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor ieder afvalstromen welke bij ondernemingen vrijkomen. Deze stromen kunnen vaak gescheiden verzameld worden. Dit is beter betreffende het leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil tevens verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig zijn. Poog deze afvalstroom dus klein eventueel te bewaren en je zult opmerken dat het geldelijk gunstig is. Door afval dus zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen verder kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren geen binnen het afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel vermeld artikelen nogmaals te benutten als dat het lukt.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de container rolcontainer ontleegd dient zijn. U vindt elke tarieven op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, handig als de container op een algemene plaats staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene stroom. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelachtige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook verschillende giftige stoffen uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Glascontainer Früher:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Glascontainer Früher

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te bepalen die maat het perfect bij je aansluit? Pak dan snel contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een aanvullend legen of standaard een grootte grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere rolcontainer aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect transparant is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Glascontainer Früher

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen in te verzamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Glascontainer Früher

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd moet te worden. Zo ken je daarom vast waar je je afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval je sorteert, hoe beter dat het zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door de ruimte en ook gewicht veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken uit verse materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende periodes qua drukte? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak ons de bak komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen één goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn bij één veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de het vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het document exact doorheen . Als de documenten eenmaal in het container zitten, krijgt niemand zij nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijdstip bij voor het bak legen en het documenten ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij de container via de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in het deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op het vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.