Glascontainer Gent ✔️ 3 VERBAZENDE TRUCS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval dus klein eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat het geldelijk gunstig is. Door vuil heel veel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Gent

Kies uit het meest uitgebreide assortiment containers en bestel het meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. Binnen de afvalcontainer werp je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren geen in de rest restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren bezitten ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen dat in bedrijven vrijkomen. Dit afvalstromen zouden meestal gescheiden verzameld geraken. Het is beter betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afval tevens sorteert, er gaat altijd restafval voortdurend voorkomen. Tracht dit afvalstroompje dus beperkt mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Door afval zo veel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen het container gooi je je al de niet-recyclebare vuil dat je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet thuis binnen het container.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. Binnen de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat de doel vermeld artikelen nogmaals te benutten indien het kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor tarieven van afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van rolcontainer en hoevaak hoevaak de container rolcontainer ontleegd moet geraken. U vindt alle tarieven op de tarievenpagina de.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelachtige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook diverse giftige materialen vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Glascontainer Gent:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Glascontainer Gent

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te schatten die grootte het goed bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen kennen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een meer lediging of regulier een maatje ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons precies waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Glascontainer Gent

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Glascontainer Gent

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw container op de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je dus zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat is voor de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het door het volume en ook massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht dan glazen om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit één bak van 240 liters en van negenhonderd liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies jij op welke manier vaak wij de bak komen legen. ons leveren de meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij het verwerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn bij een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of contact .

Wat is mag er bij het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij je archief niet in de de papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het papier exact doorheen . Wanneer de documenten eenmaal in het bak zijn, krijgen zij meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijdstip langs voor de container te legen en de documenten ter plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin de bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in de deksel kun je het papieren in de bak werpen. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op het transport is, loopt je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.