Glascontainer Kappeln 🔥 12 BEWEZEN FEITJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer dit stroom van afval dus minimaal toevallig te behouden en je gaat zien dat het financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Kappeln

Kies uit van de grootste assortiment rolcontainers en koop de beste meest geschikte container voor je restvuil. Binnen de afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet meer kan scheiden. Karton/karton, swill, en glas horen niet in het container. Eveneens voor PMD scheiden beschikken we de geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Die stromingen kunnen vaak gescheiden verzameld geraken. Het is goed aangaande het milieu milieu en de geldbeugel.

Wat mag er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je vuil tevens sorteert, er zal er altijd overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer dit stroom van afval zo beperkt toevallig te houden en je gaat zien dat deze financieel voordeelgevend is. Via vuil zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus min toevallig restvuil over. Binnen het container werp je al het het niet te recyclen vuil dat je geen meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren geen binnen het container.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel bedoeling omschreven goederen nogmaals te benutten indien het lukt.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor afvalcontainers zijn afhangend van het stroom van afval, de grootte van de container alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geledigd moet zijn. U ontdekt elke kosten op tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandveilig, handig als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Restafval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het verhogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Glascontainer Kappeln:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Glascontainer Kappeln

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te schatten wat maat het goed bij je aansluit? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een extra leegmaken of regulier een grootte grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen probleem!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een andere andere rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Zo kom je later niet voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Glascontainer Kappeln

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer uitgebreid assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te zamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van je afval tevens goed voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Glascontainer Kappeln

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur jouw container bij de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder indien wij afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het ruimte en gewicht veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je het nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van één bak van 240 liter en ook met 900 liter. Er al één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook deze wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak ons het container zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glas. Bij het bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er bij een veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het document exact erin past. Wanneer de papieren al in het bak zitten, krijgt ze meer in . Onze chauffeur arriveert eens tijd bij voor de bak te legen en het papier ter plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het container via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij de documenten in de container gooien. Je heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport gaat, loop je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.