Glascontainer Maastricht 🔴 7 ONVOORSTELBARE WEETJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog deze stroom van afval heel minimaal mogelijk te bewaren en je gaat merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Maastricht

Kies uit bij het grootste ruimste gamma containers en bestel het beste container geschikt voor je restafval. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare afvalstoffen die je niet meer kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas passen geen in het container. Ook voor PMD sorteren beschikken wij het juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen welke bij bedrijven voortkomen. Deze stromen kunnen dikwijls apart ingezameld zijn. Dat is beter betreffende de natuur en de geldtas.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afval eveneens verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend zijn. Poog het afvalstroompje heel klein eventueel te bewaren en je zal zien dat deze financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk restvuil over. In de het restafvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet in het container.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld artikelen nogmaals te benutten waar het mag.

Wat kost een een container container voor?

De kosten van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroompje, de grootte van afmeting van de rolcontainer en hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet zijn. Jij ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene kracht. Algemeen afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Glascontainer Maastricht:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Glascontainer Maastricht

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan opteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen wat grootte het perfect bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange kennis met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of regulier een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve bak aftikt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo raak je naderhand geen voor nare verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Glascontainer Maastricht

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Glascontainer Maastricht

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je daarom vast dat je je vuilnis altijd weg kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder indien we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel afval je sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door het ruimte en gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht dan glaswerk te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes qua drukte? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van een bak met 240 liter en van 900 liter. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 per maand en dit wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe vaak wij het container komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het heel veel kracht om glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één goede basis. Er zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruine, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in de het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het document precies erin past. Wanneer de documenten al binnen het bak zijn, krijgt niemand zij nog in . Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijd bij voor de container te ledigen en de documenten ter plaats te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin de container via de truck zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in het deksel kan je de papieren in de container werpen. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.