Glascontainer Meerssen ✔️ 5 VERBAZENDE HACKS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom zo minimaal mogelijk te houden en je gaat opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Meerssen

Kies uit bij het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare vuil die je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet in de de rest afvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren hebben we de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromingen die in firma’s ontstaan. Die stromen mogen vaak afzonderlijk verzameld worden. Dit is goed voor de leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval tevens verdeelt, er zal er telkens restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom dus beperkt mogelijk te behouden en je zult opmerken dat het geldelijk voordelig is. Via vuil zo veel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de rest restafvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afval dat je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen binnen het afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel beschreven producten weer te benutten indien dat mag.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geledigd dient zijn. Je ontdekt ieder kosten op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de vat op een publieke locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van duurzame kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties los in de verbranding die in minstens of geringere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Glascontainer Meerssen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Glascontainer Meerssen

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en kosten bedrijfsafval en restafval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te schatten welke grootte het beste bij je past? Haal dan snel contact op met één van onze experts. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten weten wij juist wat je vereist hebt. En wens je één keer een aanvullend legen of regulier een maatje groter? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de containers wisselen per afvalsoort, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect helder is. Hierdoor ben je naderhand niet voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Glascontainer Meerssen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoren mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van je vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Glascontainer Meerssen

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je container op het verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd moet te worden. Zo ken je daarom vast waar je je afval steeds weg kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook gewicht veel plaats in het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het is tevens compleet om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen om te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glasafval los, zoals bij de sector van de horeca, dan is is één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop het beste containers voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liter. Er is is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest jij hoe frequent ons de container komen legen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken wij verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je dus best goed regelen. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in het papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document exact doorheen past. Als de documenten al binnen de bak zijn, krijgt zij nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal de zoveel tijdstip langs voor het bak ledigen en het documenten ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de bak via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan je het documenten in de container gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.