Glascontainer Ouderkerk 🔥 11 BEWEZEN FEITJES

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval heel klein eventueel te behouden en je zult merken dat dit economisch gunstig is. Door afval zo veel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Ouderkerk

Kies van het grootste ruimste aanbod containers en bestel de het beste container voor je restvuil. Binnen de rest afvalcontainer werp je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en glas horen niet thuis in de de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden beschikken ons de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande elke afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Die stromingen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Het is beter aangaande het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal er steeds restvuil aanwezig zijn. Poog het stroom van afval heel beperkt eventueel te bewaren en je zult merken dat deze economisch gunstig is. Door afval zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel min toevallig restvuil over. In de container werp je reeds het onrecyclebare vuil welke je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het streefdoel omschreven goederen weer te gebruiken als het mag.

Wat kost een container een container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de containers zijn hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte grootte van de afvalcontainer alsook hoevaak de container geledigd container geledigd moet worden. Je ontdekt ieder tarieven op de de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de vat op een openbare plaats staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het ophogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook diverse giftige materialen los gedurende de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Glascontainer Ouderkerk:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Glascontainer Ouderkerk

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes treden.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te schatten welke maat het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze experts. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen kennen wij juist wat je vereist hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een maatje ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere container aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor ben je achteraf geen voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Glascontainer Ouderkerk

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg uitgebreid assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook op kantoren mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis tevens goed voor de milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Glascontainer Ouderkerk

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en waar je meewerkt voor een beter milieu door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het ruimte en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor je glasverval bij ons. Jij heeft de keuze van een bak van 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak wij het container zullen komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Bij het verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er op een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in de de papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in de het vorm van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier precies doorheen past. Wanneer het documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgt niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijdstip bij voor de container legen en het documenten plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het bak via de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kun je de papieren in de bak gooien. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.