Glascontainer Saarbrücken 🔥 14 OPMERKELIJKE TRUCS

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je zult merken dat het financieel gunstig is. Met vuil dus zoveel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainer Saarbrücken

Kies uit het meest uitgebreide aanbod containers en bestel de de beste meest geschikte container geschikt voor je restafval. In het container gooi je je reeds het niet-recyclebare afval welke je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas passen geen binnen het restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren hebben we het juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen die in bedrijven ontstaan. Dit stromen zouden dikwijls gescheiden opgehaald worden. Het is verbeterd betreffende het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval voortdurend voorkomen. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat het geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen zo veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus zo weinig mogelijk restafval over. In de de rest restafvalcontainer werp je al het onrecyclebare afval die je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de het afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. Binnen de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de bedoeling beschreven producten opnieuw te benutten als dat lukt.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet zijn. Je vindt elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Glascontainer Saarbrücken:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Glascontainer Saarbrücken

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten wat maat het perfect bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze experts. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten weten wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een extra lediging of standaard een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je achteraf geen voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Glascontainer Saarbrücken

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je papier- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Glascontainer Saarbrücken

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren je container op het verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat zal zijn voor het milieu en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en ook massa heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kan daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen veel minder energie dan glazen te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare contracten waardoor je de aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de selectie van één bak van 240 liters en met 900 liters. Er is al een glascontainer startend bij €13 per maand en ook deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons de container komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één prima basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij het bewerken maken wij verschil onder wit, bruin, groen en ook bont glas. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij je archief niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het papier exact doorheen . Als de papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eens de tijd langs voor de container te legen en de papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf is opgetild en geopend. Het inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kun jij het documenten in de container werpen. Je hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op vervoer gaat, loop je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.