Glascontainers Emmer-Compascuum ✔️ 12 ONTHULLENDE TIPS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo klein toevallig te bewaren en je zal opmerken dat het economisch gunstig is. Via afval zo mogelijk eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainers Emmer-Compascuum

Kies bij het grootste grootste aanbod rolcontainers en bestel de de meest geschikte container geschikt voor je restvuil. Binnen de container gooi je al het niet-recyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis in de rest restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten wij het correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dat is goed voor de natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat telkens restvuil aanwezig zijn. Probeer dit afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Met vuil dus zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel minimaal mogelijk restafval over. In het restafvalcontainer werp je al het niet-recyclebare afvalstoffen die je geen extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet in de de container.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel vermeld goederen weer te aanwenden indien dat lukt.

Wat kost een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van omvang van afvalcontainer en hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet worden worden. Jij vindt je ieder prijzen op de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Algemeen afval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelachtige slakken worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Glascontainers Emmer-Compascuum:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Glascontainers Emmer-Compascuum

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te schatten welke maat het perfect bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen weten wij juist wat je benodigd hebt. En wil je één keer een aanvullend legen of regulier een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit duidelijk is. Hierdoor raak je achteraf geen voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Glascontainers Emmer-Compascuum

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buiten staan, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is namelijk één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Glascontainers Emmer-Compascuum

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je afval steeds weg kan en waar je meewerkt voor een beter milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder als wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit geplaatst Los doosjes of ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege de ruimte en ook massa heel veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor je het aantal bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het je glasverval op ons. Jij heeft de keuze uit selectie van één container met 240 liters en van negenhonderd liter. Er is is al een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kiest je hoe vaak wij het container zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken maken wij verschil onder wit, bruin, groen en gemengd glazen. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb je honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet in de de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waar het papier exact doorheen . Wanneer het papieren eenmaal binnen de container zitten, krijgt niemand ze nog in handen. Onze chauffeur komt eens in zoveel tijdstip bij voor het container legen en de documenten plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in het deksel kun jij de documenten in het bak gooien. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.