Glascontainers Tongeren ✔️ 8 VERBAZENDE HACKS

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog het stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je gaat opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval dus veel toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Glascontainers Tongeren

Selecteer uit de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. In de rest afvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare vuil welke je niet extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas thuishoren geen in de de container. Ook omtrent PMD verdelen hebben wij het juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen dat binnen firma’s ontstaan. Dit stromingen kunnen vaak gescheiden ingezameld worden. Dat is goed betreffende het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat moet er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval eveneens scheidt, er zal er telkens restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom heel minimaal eventueel te behouden en je gaat zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afval zo veel toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel minimaal eventueel restvuil over. Binnen het afvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare vuil dat je niet verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet in de rest container.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. Binnen de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel beschreven artikelen nogmaals te gebruiken als het kan.

Wat kost een container een container voor container voor?

De tarieven voor tarieven van afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de container rolcontainer geledigd dient zijn. Je vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de container op een openbare locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar minstens twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Glascontainers Tongeren:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Glascontainers Tongeren

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten die omvang het beste bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer lediging of regulier een maatje groter? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere andere bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor kom je later geen voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Glascontainers Tongeren

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Glascontainers Tongeren

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je container bij het gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je dus vast dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder indien wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf sorteert, des te beter dat het is voor de milieu en jouw portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het je glasafval op ons. Je heeft de keuze uit keuze uit een container van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de afval kies je op welke manier vaak ons de container komen ledigen. ons leveren de meest voordelige service.

Zo worden glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij de verwerken doen we onderscheid onder blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er op één veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgt zij nog bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal in tijd langs voor het container legen en het papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kun jij de papieren in de bak werpen. Je heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op het transport gaat, loop je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.