Goedkoopste Afvalcontainer Huren Maarssen 🔴 4 ONGEBRUIKELIJKE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom zo minimaal toevallig te behouden en je zal zien dat het economisch voordelig is. Via afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Goedkoopste Afvalcontainer Huren Maarssen

Kies van de meest uitgebreide assortiment containers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer voor je je restvuil. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het de niet-recyclebare afval dat je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de de rest container. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten we de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen die bij ondernemingen vrijkomen. Deze stromingen mogen dikwijls apart ingezameld zijn. Het is beter aangaande het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Poog deze stroom van afval dus klein eventueel te behouden en je gaat opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel min toevallig overblijvend afval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare vuil dat je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen in het container.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de doel omschreven artikelen nogmaals te gebruiken als dat het kan.

Wat kost een een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom, de grootte afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet worden. Jij vindt je ieder tarieven op de.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandbestendig, handig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Goedkoopste Afvalcontainer Huren Maarssen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Goedkoopste Afvalcontainer Huren Maarssen

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te ramen die maat het perfect bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer legen of standaard een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je achteraf nooit voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Goedkoopste Afvalcontainer Huren Maarssen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te verzamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw afval tevens goed voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Goedkoopste Afvalcontainer Huren Maarssen

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. U beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu minder als wij afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval je scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval door het volume en ook massa veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen te maken van nieuwe materialen.

Komt daar op je onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit een bak met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van de de afval kiest je op welke manier frequent ons het container zullen komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het heel veel kracht voor het het glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groen en bont glazen. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er bij een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je archief niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier precies erin past. Wanneer het papieren al in de bak zitten, krijgt zij nog bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal in de tijd langs om het bak ledigen en het documenten ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de container via de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kan jij de papieren in de bak werpen. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op transport is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.