Goedkoopste Bedrijfsafval Voorwaarden 🔴 13 SNELLE HACKS

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Tracht dit stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat het economisch gunstig is. Door afval dus mogelijk toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Goedkoopste Bedrijfsafval Voorwaarden

Selecteer bij de grootste aanbod afvalcontainers en bestel het ideale afvalcontainer voor je restafval. In de rest container werp je al het het niet niet-recyclebare afval die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen geen in de afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken wij de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die in ondernemingen vrijkomen. Die stromingen mogen vaak afzonderlijk verzameld zijn. Het is goed voor het milieu en de geldbeugel.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal er telkens restvuil blijven voorkomen. Poog deze afvalstroom heel minimaal mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo zoveel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus min toevallig restvuil over. In de de afvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare afvalstoffen welke je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis binnen het afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel doel beschreven producten nogmaals te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een container een container voor container voor bedrijfsafval?

De prijzen voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van container en hoevaak hoe vaak de de afvalcontainer ontleegd moet worden worden. Jij ontdekt ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de vele varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige materialen vrij in de verbranden die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Goedkoopste Bedrijfsafval Voorwaarden:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Goedkoopste Bedrijfsafval Voorwaarden

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te ramen die omvang het beste bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer lediging of standaard een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere container neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect helder is. Hierdoor raak je naderhand geen voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Goedkoopste Bedrijfsafval Voorwaarden

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Goedkoopste Bedrijfsafval Voorwaarden

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het container geleegd moet te worden. Op deze manier weet je dus zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder indien wij afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door het ruimte en ook gewicht veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Ook verbruikt het recyclen veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glasafval

Koop het beste containers voor je glasafval op ons. Je hebt de keuze uit keuze van een container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er is al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent wij de container zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens het bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groen en gemengd glazen. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook in veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je je archief niet in de papierbak wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het papier precies erin . Als het documenten al binnen het bak zitten, krijgt niemand ze nog in handen. Onze chauffeur komt eens zoveel tijd langs om de container ledigen en het documenten ter plaats te vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan jij het documenten in het container werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.