Graaf Archiefvernietiging ✔️ 7 SNELLE GEHEIMEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt toevallig te bewaren en je gaat zien dat deze financieel voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Graaf Archiefvernietiging

Selecteer van de grootste assortiment rolcontainers en koop de ideale rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de het restafvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare vuil dat je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet in de rest container. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken wij de juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen dat bij bedrijven voortkomen. Dit stromingen mogen meestal gescheiden ingezameld geraken. Dat is goed aangaande het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er telkens restafval blijven voorkomen. Probeer het afvalstroompje dus klein eventueel te behouden en je zult opmerken dat dit economisch voordelig is. Via afval heel mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen afval dat je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis binnen de container.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het bedoeling omschreven artikelen nogmaals te benutten waar dat kan.

Wat kost een een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte omvang van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container rolcontainer ontleegd dient worden. Je vindt je ieder kosten op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Restafval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen los tijdens de verbranden die in meer of mindere mate echter in het milieu terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Graaf Archiefvernietiging:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Graaf Archiefvernietiging

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten welke omvang het perfect bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze experts. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een aanvullend legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een gemengd afval container of een andere bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit duidelijk is. Op deze manier ben je later nooit voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Graaf Archiefvernietiging

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoren mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis tevens goed voor de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Graaf Archiefvernietiging

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je daarom vast waar je jouw afval steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder als we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden neemt het door het ruimte en ook gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken van verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glas los, zoals in de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie van een bak met tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent ons het container komen legen. wij leveren het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie om het glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter één prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken maken we verschil tussen wit, bruin, groen en gemengd glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er bij een veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je je archief niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waar het document precies doorheen . Als de papieren al binnen de container zitten, krijgen niemand zij nog in handen. Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijd bij voor het container legen en de documenten ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij de container via het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kun je de documenten in het container werpen. Je heeft de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport gaat, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.