Grijze Afvalcontainer Kwijt ☑️ 5 VERBORGEN FEITEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval heel klein mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat deze economisch voordelig is. Door afval heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Grijze Afvalcontainer Kwijt

Kies uit uit het ruimste assortiment afvalcontainers en koop de ideale container voor je restvuil. Binnen de rest afvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare afval die je geen verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en glas passen niet binnen de restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken we de juiste juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen welke bij firma’s voortkomen. Dit stromen mogen meestal apart opgehaald worden. Het is verbeterd betreffende het leefomgeving en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht dit stroom van afval heel klein toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk toevallig te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel minimaal toevallig restafval over. In de het restafvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare vuil welke je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel omschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van afmeting van de rolcontainer en hoe vaak de container rolcontainer geleegd dient worden. U vindt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het verhogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties vrij gedurende de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Grijze Afvalcontainer Kwijt:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Grijze Afvalcontainer Kwijt

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te ramen welke maat het goed bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten kennen wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Zo ben je achteraf niet voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Grijze Afvalcontainer Kwijt

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit je afval tevens goed voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Grijze Afvalcontainer Kwijt

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw container bij het verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je dus zeker waar je je afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Komt er bij je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je het aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit keuze van een bak met 240 liter en van 900 liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak ons de container komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het het glas te produceren van verse materialen. Glasverval is echter één prima basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij de bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groene en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er zijn op één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel vuil in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het papier exact doorheen past. Wanneer het papieren al in het bak zitten, krijgt zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens in de zoveel tijd bij voor het container legen en het documenten plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het bak door de truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in de deksel kun jij de papieren in de container gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op transport is, loopt je niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.