Groenafval Putten ➡️ 8 VERBIJSTERENDE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom zo beperkt eventueel te houden en je gaat zien dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Groenafval Putten

Selecteer bij het ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de de beste ideale afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder kan sorteren. Karton/karton, swill, en glas passen niet thuis binnen de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen beschikken ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen welke bij bedrijven vrijkomen. Deze stromen mogen dikwijls apart opgehaald geraken. Dat is goed betreffende het milieu leefomgeving en de geldtas.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval ook sorteert, er gaat steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje zo klein eventueel te behouden en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo min eventueel restvuil over. In de afvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen vuil welke je geen extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet thuis binnen de container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel vermeld artikelen opnieuw te aanwenden waar dat het lukt.

Wat kost een container een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen van containers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de afvalcontainer geledigd moet zijn. U vindt je alle kosten op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, handig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelige resten worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige substanties los gedurende de verbranden die in minstens of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Groenafval Putten:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Groenafval Putten

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal treden.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te bepalen die omvang het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalstromen weten wij juist wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een aanvullend legen of regulier een formaat groter? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier ben je achteraf niet voor nare onthullingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Groenafval Putten

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis tevens goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Groenafval Putten

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd moet te worden. Zo weet je daarom zeker waar je je vuilnis steeds weg kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te goed dat is ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het ruimte en massa veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kunt daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar op je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij het nummer containers eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasafval op ons. Je heeft de keuze van een bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er al een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies jij op welke manier vaak wij de container zullen komen legen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter een prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen we verschil tussen wit, bruine, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet in de de papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier exact erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand zij nog in . Onze bestuurder komt eens in tijdstip langs om het container legen en de papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan jij de papieren in het container gooien. Je hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het transport gaat, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.