Groene Afval Kliko ✔️ 5 BEWEZEN FEITEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Poog het afvalstroompje heel beperkt eventueel te bewaren en je zal merken dat dit geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen zo zoveel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Groene Afval Kliko

Kies uit van de meest uitgebreide gamma containers en koop het meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas passen niet thuis in de container. Eveneens voor PMD verdelen beschikken wij het correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen welke bij firma’s ontstaan. Dit stromen zouden vaak apart ingezameld geraken. Dat is goed aangaande het milieu natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval dus klein toevallig te behouden en je gaat opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Met afval zo mogelijk toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo min mogelijk restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare afval welke je geen meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de rest afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel streefdoel vermeld artikelen nogmaals te benutten als dat kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroompje, de grootte van afvalcontainer en hoevaak de container afvalcontainer ontleegd dient zijn. Je ontdekt elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen uit tijdens de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het natuur komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Groene Afval Kliko:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Groene Afval Kliko

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te schatten die grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een extra legen of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, zoals we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een alternatieve bak aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Zo raak je achteraf nooit voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Groene Afval Kliko

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten staan, of vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoor mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien is het scheiden van je vuilnis ook beter voor het milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Groene Afval Kliko

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je container op het gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo ken je dus vast dat je je vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder indien we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht dan glazen om te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat je het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze van één bak van tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er is al een glascontainer startend bij €13 per maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij de container zullen komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas om te maken van verse materialen. Glasafval is echter een prima basis. Er zit meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij het bewerken maken wij verschil tussen wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er op één veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of contact op.

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je dossiers niet in de papierbak wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document precies erin past. Als het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur arriveert eens de tijdstip langs voor de container ledigen en het documenten ter plekke te vernielen in onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin de bak door het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in het deksel kun jij het papieren in het bak gooien. Jij heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het transport is, loopt jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.