Groene Container ✔️ 13 OPMERKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je gaat zien dat dit geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen heel zoveel eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Groene Container

Kies van het ruimste assortiment rolcontainers en koop de beste ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afvalstoffen die je geen meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en ruiten passen niet thuis binnen de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren beschikken wij de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromingen dat bij bedrijven voortkomen. Die afvalstromen mogen dikwijls gescheiden opgehaald worden. Dat is beter betreffende het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoezo goed je je vuil eveneens verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval voortdurend voorkomen. Probeer dit stroom van afval dus beperkt mogelijk te bewaren en je zult merken dat het economisch voordeelgevend is. Via vuil zo zoveel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo min toevallig restafval over. Binnen de rest container gooi je al het de niet-recyclebare afval die je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet binnen het container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel beschreven artikelen weer te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte van omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de container container geleegd dient zijn. U vindt je elke kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende typen rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Groene Container:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Groene Container

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te ramen welke grootte het goed bij je aansluit? Neem dan even verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten kennen wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een aanvullend lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de containers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde verschillende container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect helder is. Hierdoor ben je later nooit voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Groene Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel uitgebreid assortiment met containers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor mag je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Groene Container

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je container op het verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe vaak het container geleegd moet te zijn. Zo ken je dus zeker dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval je sorteert, hoe beter dat het is voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het door de volume en massa heel veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kan dus flink uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Komt er op je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor het jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de selectie uit een bak van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij de bak zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter een prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij het verwerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op een veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem neem contact .

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je archief niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in het vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier precies erin . Als de documenten al in het bak zitten, krijgen niemand ze nog in handen. Onze bestuurder komt eens de tijd bij voor de bak te ledigen en het papier plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kun je de papieren in de bak werpen. Je hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op transport gaat, loop je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.