Grofvuil Containers ᐅ 3 ONGEBRUIKELIJKE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom heel minimaal mogelijk te behouden en je gaat merken dat het geldelijk voordelig is. Door vuil dus mogelijk toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Grofvuil Containers

Kies van het ruimste aanbod rolcontainers en koop het meest geschikte container geschikt voor je restafval. In de de rest afvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare afval die je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen niet binnen het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren beschikken ons het geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen dat in ondernemingen voortkomen. Deze stromen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dat is goed voor het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zult zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afval dus mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. In het container gooi je je al het het niet te recyclen afval die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de container.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven goederen opnieuw te benutten waar dat het lukt.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van het afvalstroompje, de omvang van de container alsook hoe vaak de de container rolcontainer geledigd moet worden geraken. Jij vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige substanties uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Grofvuil Containers:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Grofvuil Containers

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te bepalen wat grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met één van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of standaard een grootte ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een gemengd afval container of een andere verschillende bak aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier raak je later niet voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Grofvuil Containers

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van uw afval tevens goed voor de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Grofvuil Containers

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren jouw container op de verlangde plek staan. U beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw afval altijd weg kunt en waar je meewerkt voor een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving minder indien we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit gestopt Los karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het is voor de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasverval bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval vanwege het volume en ook gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval in. Jij kunt dus heel besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit keuze uit een container met 240 liters en met 900 liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies je hoe frequent ons het container zullen komen legen. wij leveren het voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij het verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook in veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waar het document exact erin . Als het papieren al in de bak zijn, krijgt zij nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijdstip langs voor het bak legen en de documenten ter plaats vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de bak door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kan je het documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.