Grond Container ➡️ 3 OPVALLENDE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje zo klein mogelijk te houden en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Grond Container

Selecteer bij de grootste gamma rolcontainers en bestel het beste afvalcontainer voor je restvuil. Binnen het afvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen in de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande elke afvalstromingen welke in bedrijven voortkomen. Die afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald worden. Dat is goed aangaande het leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afval eveneens sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig zijn. Probeer het stroom van afval dus minimaal mogelijk te behouden en je zal zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus zo weinig eventueel restafval over. In het restafvalcontainer werp je al de onrecyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de de container.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven goederen nogmaals te aanwenden als dat lukt.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de containers afhankelijk afhankelijk van de stroom van afval, de grootte van de afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd container geledigd moet worden zijn. U vindt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen uit in de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Grond Container:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Grond Container

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te bepalen die omvang het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend leegmaken of standaard een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij achten het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je achteraf geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Grond Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis ook goed voor de milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Grond Container

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw vuilnis altijd weg kunt en dat je bijdraagt voor een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Los doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je sorteert, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval vanwege het volume en gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner energie dan glaswerk te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele contracten waardoor jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit een container van tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er is is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de afval kies je op welke manier frequent wij het container zullen komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuw glas. Tijdens het bewerken doen we verschil tussen blank, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er bij een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat mag er bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet in de het papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van ons . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het papier exact erin . Als de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgt ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijd langs om de container te legen en de papier plekke te vernielen in onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kun je de papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op transport is, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.