H En B Grondstoffen ᐅ 14 SNELLE FEITJES

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom dus minimaal toevallig te bewaren en je zult opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Met afval dus mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over H En B Grondstoffen

Selecteer uit het grootste grootste gamma afvalcontainers en bestel de de ideale afvalcontainer voor je restvuil. In de rest afvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen afval welke je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet binnen de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren hebben we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen die binnen bedrijven ontstaan. Die stromingen kunnen dikwijls apart verzameld zijn. Dat is beter voor het milieu milieu en het geldtas.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval tevens scheidt, er gaat telkens restafval blijven voorkomen. Tracht het afvalstroom heel minimaal toevallig te bewaren en je zal merken dat het economisch gunstig is. Via vuil heel mogelijk eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de het container gooi je reeds het niet niet-recyclebare vuil dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen mogelijk toevallig te sorteren. Binnen het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld artikelen nogmaals te aanwenden waar dat lukt.

Wat kost een een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten van rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de de stroom van afval, de omvang van afvalcontainer en hoevaak de container geleegd dient zijn. Jij vindt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke plaats staat. Je kiest uit diverse groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van groene stroom. Gemengd afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen vrij in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

H En B Grondstoffen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder H En B Grondstoffen

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag kiezen voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten welke maat het beste bij je past? Neem dan snel verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige kennis met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend legen of regulier een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel issue!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier ben je later nooit voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

H En B Grondstoffen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis tevens beter voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en H En B Grondstoffen

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je sorteert, hoe beter dat het is ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval door de volume en gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het is bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glas vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met flexibele contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor jouw glasverval op ons. Je hebt de keuze uit keuze uit een container van 240 liter en ook met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak ons de bak zullen komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter echter één goede basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken wij verschil onder wit, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er zijn bij één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet wil in de het papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier precies erin past. Als de papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt niemand zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijdstip langs om het bak legen en de papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan je de papieren in het bak gooien. Jij heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op transport is, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.