Haaksbergen Restafval ☑️ 13 OPVALLENDE FEITEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Door vuil zo mogelijk toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Haaksbergen Restafval

Kies uit uit de grootste aanbod rolcontainers en koop het ideale rolcontainer voor je je restafval. In de de rest afvalcontainer gooi je al de onrecyclebare vuil welke je geen meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen in het restafvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen beschikken ons het correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen die binnen firma’s voortkomen. Dit afvalstromen zouden dikwijls afzonderlijk opgehaald zijn. Dit is goed voor het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo beperkt toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Door vuil dus zoveel mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel min toevallig overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer werp je al het de niet te recyclen vuil welke je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen niet thuis in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven producten weer te benutten indien dat mag.

Wat kost een een container bedrijfsafval?

De kosten voor containers zijn afhangend van het afvalstroom, de afmeting van rolcontainer en hoe vaak de de container afvalcontainer geledigd dient geraken. U ontdekt ieder tarieven op de de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke stoffen los gedurende de verbranden die in minstens of geringere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Haaksbergen Restafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Haaksbergen Restafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en kosten zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten die grootte het perfect bij je past? Haal dan snel aansluiting op met één van onze experts. Door onze jarenlange kennis met afvalstromen weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een meer legen of regulier een grootte ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalstroom, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde andere container betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Haaksbergen Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg uitgebreid aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Haaksbergen Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Los karton of ander papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te goed dat het is voor de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden is. Glasverval bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het volume en ook gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasafval bij ons. Je hebt de selectie van een bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er is is al één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak wij de container zullen komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het verwerken doen we verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn bij een veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en vernieling van archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in de papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het document exact erin . Als het documenten al in de container zitten, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij om de container te ledigen en de documenten ter plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kan jij het papieren in het container gooien. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.