Haps Restafval 🔴 13 MAKKELIJKE GEHEIMEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval zo beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval zo mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Haps Restafval

Selecteer uit het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de de meest geschikte rolcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de container werp je al de niet te recyclen vuil die je niet verder meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet in de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden hebben wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromingen die binnen ondernemingen vrijkomen. Deze stromingen zouden dikwijls apart ingezameld worden. Dit is verbeterd voor het milieu milieu en de geldtas.

Wat kan er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens scheidt, er gaat telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroompje zo beperkt toevallig te bewaren en je zult opmerken dat het geldelijk gunstig is. Door afval heel veel eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus min eventueel restafval over. Binnen de rest container werp je al het het niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet binnen de rest container.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel omschreven artikelen opnieuw te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven prijzen van afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de het stroom van afval, de grootte van omvang van container en hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet worden. U ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de vele varianten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je gelijk in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige substanties los gedurende de verbranding die in minstens of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Haps Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Haps Restafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te bepalen welke omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten kennen wij exact wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer lediging of regulier een grootte groter? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de containers variëren per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere alternatieve rolcontainer aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo raak je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Haps Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Haps Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer op het verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast dat je je afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder als we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat het is voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasafval bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder te splitsen pakt het vanwege de volume en ook massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze van één container van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij op welke manier frequent wij de bak zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het veel energie om het glas te produceren van verse materialen. Glasafval is echter één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Tijdens het bewerken maken we verschil onder wit, bruine, groene en ook bont glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er op een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij je archief niet in het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het papier exact erin . Als het documenten eenmaal binnen de bak zitten, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens de tijd bij voor het container legen en de papier ter plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij de bak door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun je het papieren in het container gooien. Je heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op transport is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.