Hoe Zwaar Mag De Afvalcontainer Zijn Sudwest Fryslan ➡️ 10 OPZIENBARENDE TIPS

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom heel klein toevallig te behouden en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval dus veel toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Hoe Zwaar Mag De Afvalcontainer Zijn Sudwest Fryslan

Kies uit uit het grootste ruimste assortiment rolcontainers en bestel de de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de afvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen vuil welke je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren geen binnen het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen beschikken wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande ieder afvalstromen die bij bedrijven vrijkomen. Deze stromingen zouden dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Het is goed voor de milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal er telkens restvuil aanwezig voorkomen. Probeer deze afvalstroom heel klein mogelijk te houden en je gaat opmerken dat het financieel voordelig is. Door afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel min mogelijk overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer werp je reeds het onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet in het afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven goederen nogmaals te gebruiken indien het mag.

Wat kost een een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van de container alsook hoe vaak de rolcontainer geleegd dient worden. Je ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene plek staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen uit in de verbranding die in bepaalde of mindere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Hoe Zwaar Mag De Afvalcontainer Zijn Sudwest Fryslan:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Hoe Zwaar Mag De Afvalcontainer Zijn Sudwest Fryslan

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten die omvang het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een extra lediging of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de containers verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit duidelijk is. Op deze manier kom je naderhand geen voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Hoe Zwaar Mag De Afvalcontainer Zijn Sudwest Fryslan

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg uitgebreid aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit je afval ook beter voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Hoe Zwaar Mag De Afvalcontainer Zijn Sudwest Fryslan

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom vast dat je je afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving veel minder indien we afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht dan glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar op je bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is een container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten omdat jij de aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel de beste containers voor je glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van één bak met 240 liters en van 900 liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kies je hoe vaak wij het bak zullen komen legen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel energie voor het glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is daarentegen één goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij de bewerken doen we verschil tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kan er bij een veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het papier exact erin past. Als het documenten al in het bak zijn, krijgen niemand zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijd langs voor het bak legen en de papier plekke te vernielen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de container door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kun jij de documenten in het bak gooien. Je heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.