Hollands Kroon Afval 🔥 10 OPVALLENDE ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroompje zo beperkt eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel zoveel eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Hollands Kroon Afval

Kies bij de ruimste aanbod afvalcontainers en koop de beste meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer gooi je je reeds het niet onrecyclebare afval dat je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet in de de afvalcontainer. Ook omtrent PMD scheiden beschikken we de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromingen die bij ondernemingen ontstaan. Die stromen mogen dikwijls afzonderlijk opgehaald geraken. Dit is goed betreffende het natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er in de bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog deze stroom van afval heel minimaal eventueel te houden en je zult opmerken dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen heel veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel min mogelijk restafval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet in de rest container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel beschreven producten opnieuw te benutten waar dat kan.

Wat kost een een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor de rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van container en hoevaak hoevaak de container container ontleegd moet worden worden. Jij ontdekt alle kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de verschillende typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je direct in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar zowaar 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelachtige assen worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige stoffen vrij in de verbranden die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Hollands Kroon Afval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Hollands Kroon Afval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te schatten wat grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel contact op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige ervaring met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect transparant is. Hierdoor raak je naderhand niet voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Hollands Kroon Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel gevarieerd aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook beter voor het milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Hollands Kroon Afval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur je container bij het verlangde plek staan. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf sorteert, des te beter dat het is voor de milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door de volume en ook gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder energie dan glazen om te maken van nieuwe materialen.

Komt er bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop de beste bakken voor jouw glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze van één container van 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest je hoe frequent ons het bak zullen komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie om glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens de bewerken doen wij onderscheid onder blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn bij een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na vernieling worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je dossiers niet in het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier precies erin . Als het papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt ze nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in tijdstip langs voor de container te legen en het papier ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het container door het truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kan je de documenten in de container gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op het vervoer is, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.