Https Restafval Oss Regio Oss Algemeen 146254 Afvalkalender-2019-Beschikbaar 🔴 8 VERRASSENDE FEITEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom heel klein eventueel te bewaren en je zal merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met vuil heel veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Https Restafval Oss Regio Oss Algemeen 146254 Afvalkalender-2019-Beschikbaar

Kies uit het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel het ideale rolcontainer voor je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer werp je al de niet-recyclebare afval die je niet meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen in de de rest container. Ook voor PMD verdelen bezitten wij de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen welke binnen ondernemingen ontstaan. Deze afvalstromen kunnen dikwijls apart ingezameld geraken. Het is beter aangaande het leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal er telkens restvuil aanwezig voorkomen. Tracht deze stroom van afval zo beperkt toevallig te houden en je zult merken dat het financieel voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over. In de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet in de het restafvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen mogelijk toevallig te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het streefdoel beschreven goederen weer te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen van containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte omvang van de container en hoevaak hoevaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet worden zijn. Jij ontdekt ieder tarieven op de de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende typen rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige substanties vrij in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Https Restafval Oss Regio Oss Algemeen 146254 Afvalkalender-2019-Beschikbaar:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Https Restafval Oss Regio Oss Algemeen 146254 Afvalkalender-2019-Beschikbaar

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan kiezen voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te bepalen wat maat het perfect bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer legen of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Hierdoor kom je later geen voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Https Restafval Oss Regio Oss Algemeen 146254 Afvalkalender-2019-Beschikbaar

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens op kantoor mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden van uw afval tevens beter voor de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Https Restafval Oss Regio Oss Algemeen 146254 Afvalkalender-2019-Beschikbaar

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo ken je dus vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer afval je sorteert, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door de ruimte en ook massa heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kan daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het je glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit keuze uit één bak met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er is is al één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies jij hoe vaak ons het bak komen ledigen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het veel kracht om glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij de bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waar het document exact doorheen . Als het documenten al in de bak zijn, krijgt niemand ze meer in handen. Onze bestuurder komt eens in zoveel tijdstip bij voor het bak te ledigen en de documenten ter plaats te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op transport gaat, loopt je geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.