Icontainers.Com ➡️ 15 ONVOORSTELBARE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval dus klein toevallig te bewaren en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Icontainers.Com

Kies van de meest uitgebreide assortiment containers en bestel de ideale rolcontainer voor je restafval. In de rest container gooi je je al het onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen niet binnen het afvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen beschikken wij het correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen welke binnen bedrijven ontstaan. Deze stromingen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Dit is goed betreffende het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal altijd restafval aanwezig voorkomen. Poog deze stroom van afval dus minimaal toevallig te bewaren en je zal opmerken dat dit economisch voordelig is. Met afval heel mogelijk eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restvuil over. In de container gooi je al het onrecyclebare afval dat je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren geen in de het afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de doel vermeld producten nogmaals te benutten als dat kan.

Wat kost een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor de afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van het afvalstroompje, de grootte afmeting van de afvalcontainer en hoe vaak de de container ontleegd dient geraken. U vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de bak op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar zowaar een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen los tijdens de verbranden die in meer of geringere mate toch in het natuur komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Icontainers.Com:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Icontainers.Com

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te bepalen welke maat het beste bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalstromen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalstroom, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere container betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo raak je later geen voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Icontainers.Com

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor mag je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Icontainers.Com

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container bij het verlangde plek staan. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast waar je je vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving veel als wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, des te beter dat is voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasafval bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en ook massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele contracten omdat jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij ons. Je hebt de keuze uit keuze uit één bak met tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is al een container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van de afval kies jij op welke manier frequent wij de bak zullen komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij de verwerken doen we onderscheid onder blank, bruin, groene en gemengd glas. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op één heel veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij je dossiers niet wil in de papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het papier precies doorheen past. Als de documenten al in het bak zitten, krijgt ze meer in . Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijd langs om het container ledigen en het documenten plaats te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kun je het papieren in de bak gooien. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.