Icoontjes Pmd Restafval ☑️ 12 OPMERKELIJKE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje heel klein toevallig te bewaren en je gaat zien dat het geldelijk voordelig is. Met vuil heel veel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Icoontjes Pmd Restafval

Kies uit uit het grootste ruimste aanbod rolcontainers en bestel de de beste meest geschikte container voor je je restafval. Binnen het container gooi je je al het de onrecyclebare vuil dat je geen meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas passen niet in de het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten we de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromingen welke bij ondernemingen vrijkomen. Die stromingen mogen meestal afzonderlijk opgehaald zijn. Dit is beter aangaande het milieu en het portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer het afvalstroompje zo klein eventueel te behouden en je gaat zien dat deze financieel voordeelgevend is. Via vuil dus veel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo min toevallig restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je geen meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en ruiten horen niet in de container.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven artikelen weer te gebruiken als dat het mag.

Wat kost een container een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van de afvalcontainer alsook hoevaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden worden. Je vindt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Algemeen afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen uit gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het natuur komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Icoontjes Pmd Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Icoontjes Pmd Restafval

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te ramen die maat het goed bij je aansluit? Haal dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een extra lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, als we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een algemeen afval container of een andere andere bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Op deze manier ben je naderhand niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Icoontjes Pmd Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel divers assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je afval ook goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Icoontjes Pmd Restafval

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur je container bij de gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder indien we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval je scheidt, des te goed dat is ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het door het volume en gewicht heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Je kunt dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder energie dan glazen om te maken van verse materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je de aantal containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor je glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit één bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er is is reeds een glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kiest jij hoe frequent ons de bak komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen wij verschil onder wit, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op een veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat is mag er bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het papier precies erin past. Als de documenten al binnen het bak zijn, krijgt ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal de tijd langs om de bak te ledigen en de papier ter plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kun jij het documenten in de bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het transport is, loop je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.