Inhoud Afvalcontainers Maasland ☑️ 7 VERRASSENDE WEETJES

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom zo beperkt eventueel te houden en je zult merken dat dit economisch voordeelgevend is. Via afval dus zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Inhoud Afvalcontainers Maasland

Kies uit het grootste assortiment afvalcontainers en bestel de de beste container geschikt voor je restafval. In de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen vuil welke je geen meer kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas passen geen in de de rest restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren beschikken we de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen welke binnen firma’s vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen dikwijls apart opgehaald zijn. Dit is goed voor het leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je vuil tevens scheidt, er zal steeds restafval blijven voorkomen. Tracht het stroom van afval heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat deze economisch gunstig is. Door vuil dus veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo zo weinig toevallig restvuil over. In de het container gooi je al het het niet niet te recyclen afval welke je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet in de container.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. Binnen de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven producten weer te gebruiken indien dat lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor?

De kosten voor containers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom, de grootte omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container afvalcontainer geleegd moet worden geraken. U ontdekt elke kosten op de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een algemene locatie staat. Je gaat uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Inhoud Afvalcontainers Maasland:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Inhoud Afvalcontainers Maasland

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen wat grootte het beste bij je aansluit? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalstromen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je een keer een meer lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere verschillende bak betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Zo raak je naderhand niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Inhoud Afvalcontainers Maasland

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer gevarieerd assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoren mag je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Inhoud Afvalcontainers Maasland

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde plek staan. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je daarom zeker dat je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of ander document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat is voor het milieu en ook je geldbeurs. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasafval bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege het ruimte en massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink besparen in je afvalkosten. Het is ook bovendien compleet te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele contracten waardoor jij de nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste container voor glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van één bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de afval kiest je hoe vaak wij het bak zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij het verwerken doen wij verschil onder blank, bruin, groen en bont glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn bij een veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je dossiers niet in de het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waarin het document exact doorheen . Als de documenten al binnen de container zijn, krijgt ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijd langs voor het container te ledigen en het documenten plaats te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin het container door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in het deksel kun jij het papieren in de bak werpen. Je hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.