Inklapbare Rolcontainer ᐅ 11 MAKKELIJKE WEETJES

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroompje zo klein eventueel te behouden en je zult opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus zoveel mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Inklapbare Rolcontainer

Kies bij het grootste meest uitgebreide gamma containers en bestel de de beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer gooi je al het het niet-recyclebare vuil dat je geen meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas horen geen in de rest afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden hebben wij de juiste juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen die in ondernemingen voortkomen. Die afvalstromen zouden vaak afzonderlijk verzameld geraken. Dat is verbeterd betreffende de natuur en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Hoe goed je je afval tevens scheidt, er zal er telkens overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer het afvalstroom dus minimaal toevallig te bewaren en je gaat zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door vuil dus veel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen de afvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afval dat je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling beschreven goederen weer te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven prijzen van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom stroom van afval, de afmeting van container alsook hoevaak de container geledigd container geleegd dient worden. U ontdekt alle prijzen op de de.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je snel en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Algemeen afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen vrij gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Inklapbare Rolcontainer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Inklapbare Rolcontainer

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen wat grootte het perfect bij je past? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een extra lediging of standaard een formaat ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere alternatieve container neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je later nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Inklapbare Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Inklapbare Rolcontainer

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker dat je je afval steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder als we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los karton of ander papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis je scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege de volume en ook gewicht heel veel ruimte in de bedrijfsafval op. Je kunt dus heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en ook van 900 liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent ons de container zullen komen ledigen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er op één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in de het papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het papier precies erin past. Wanneer het documenten eenmaal in de bak zitten, krijgt ze meer bij . Onze chauffeur komt eens in zoveel tijdstip bij om de container ledigen en de documenten ter plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij het bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan jij het documenten in het container gooien. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.