Inzameling Gft En Restafval 🔴 4 ONGEBRUIKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Poog het afvalstroompje zo beperkt eventueel te houden en je gaat zien dat dit geldelijk voordelig is. Door afvalstoffen zo zoveel mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Inzameling Gft En Restafval

Kies uit de ruimste gamma rolcontainers en koop het beste container geschikt voor je restafval. In de de rest afvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare vuil welke je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren geen binnen de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen beschikken we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromen welke in bedrijven ontstaan. Die stromingen zouden vaak gescheiden opgehaald zijn. Dat is verbeterd aangaande de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen tevens verdeelt, er gaat telkens overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer het afvalstroom dus klein toevallig te houden en je zal merken dat het geldelijk gunstig is. Door afval heel zoveel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over. In de de rest afvalcontainer werp je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen die je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de container.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven producten nogmaals te aanwenden waar dat het mag.

Wat kost een een container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de het stroom van afval, de afmeting van container en hoe vaak de container geledigd container geleegd moet worden. Jij vindt je ieder tarieven op de de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de vele varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige substanties uit tijdens de verbranding die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Inzameling Gft En Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Inzameling Gft En Restafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te schatten die grootte het goed bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je een keer een extra leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde andere bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Inzameling Gft En Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in verzamelen, zitten je containers minder vlug vol. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis tevens goed voor het het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Inzameling Gft En Restafval

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer op het gewenste plek staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd moet te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je je vuilnis altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel als wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door het volume en ook massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen in je afvalkosten. Het is bovendien volledig te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat er bij je bedrijf veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit een container van tweehonderdveertig liters en van 900 liters. Er reeds één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies jij hoe vaak ons de bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document exact doorheen . Als het documenten al binnen de container zitten, krijgt niemand ze meer in . Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijd langs om de bak ledigen en het papier plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun jij de papieren in de container werpen. Jij heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op het vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.