Irado Bedrijfsafval ☑️ 11 SNELLE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval dus beperkt toevallig te bewaren en je zal zien dat het economisch gunstig is. Door vuil heel veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Irado Bedrijfsafval

Kies uit het grootste grootste assortiment containers en koop de beste ideale container geschikt voor je restafval. In de de restafvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en glas passen niet thuis binnen de afvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren bezitten we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromingen dat binnen ondernemingen voortkomen. Dit afvalstromen mogen vaak afzonderlijk ingezameld geraken. Het is goed voor het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afval ook verdeelt, er zal er telkens restvuil blijven zijn. Tracht dit afvalstroompje dus minimaal mogelijk te houden en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Met vuil heel veel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de rest restafvalcontainer gooi je al de niet te recyclen vuil welke je niet meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet in de afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te sorteren. In de het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel doel vermeld producten weer te benutten als dat het kan.

Wat kost een een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom, de grootte grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd container geleegd dient worden. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je meteen tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de vat op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene energie. Gemengd afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen los gedurende de verbranding die in minstens of geringere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Irado Bedrijfsafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Irado Bedrijfsafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te ramen welke grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan snel contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer lediging of gewoonlijk een formaat groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde verschillende bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je achteraf nooit voor nare onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Irado Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor mag je je organisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit je afval ook goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Irado Bedrijfsafval

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel als we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit gestopt Los karton of verschillend papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en jouw portemonnee. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor jij de aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Koop het beste bakken voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de selectie uit een bak met tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de afval kiest je hoe frequent ons de container zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij de bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er op een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waar het document exact erin . Wanneer de papieren eenmaal in het container zijn, krijgt niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens in de zoveel tijd bij om het container legen en het papier ter plekke te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kun jij het documenten in het bak werpen. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op transport is, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.