Is Mijn Bedrijfsafval Gevaarlijk ☑️ 8 SCHOKKENDE WEETJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je gaat zien dat dit economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel zoveel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Is Mijn Bedrijfsafval Gevaarlijk

Kies uit van de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel het beste afvalcontainer voor je je restafval. In het container gooi je reeds de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, en vensterglas passen niet thuis in de de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden bezitten wij het correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Die stromen mogen meestal afzonderlijk verzameld zijn. Dit is beter voor het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil tevens verdeelt, er zal er altijd restafval blijven voorkomen. Tracht het afvalstroom dus beperkt eventueel te bewaren en je zal opmerken dat deze financieel voordelig is. Via afval dus zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo min mogelijk restafval over. Binnen de container gooi je al het het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet in de de restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de doel omschreven artikelen opnieuw te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de het afvalstroompje, de grootte van container alsook hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet worden geraken. Jij vindt je alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar liefst twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen vrij gedurende de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate echter in het milieu terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Is Mijn Bedrijfsafval Gevaarlijk:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Is Mijn Bedrijfsafval Gevaarlijk

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te bepalen wat grootte het goed bij je past? Haal dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je een keer een extra legen of standaard een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken variëren per afvalsoort, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere container betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je later geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Is Mijn Bedrijfsafval Gevaarlijk

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden uit je afval ook goed voor het het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Is Mijn Bedrijfsafval Gevaarlijk

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd moet te worden. Zo weet je daarom vast dat je je afval altijd weg kan en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder als wij afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door de volume en ook massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het glas is bovendien compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder energie in vergelijking met glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de selectie van een container van tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest jij hoe vaak wij de bak komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij de bewerken maken we onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag wel er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je je archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in het gedaante van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het papier exact erin past. Wanneer de papieren al binnen de container zijn, krijgt niemand zij nog bij . Onze chauffeur komt eens tijd langs voor het container legen en de documenten plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kan je de documenten in het container werpen. Jij hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.