Is Mijn Bedrijfsafval Jeugd ✔️ 13 ONTHULLENDE FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje heel minimaal eventueel te behouden en je zal zien dat deze economisch voordelig is. Via vuil dus veel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Is Mijn Bedrijfsafval Jeugd

Kies uit van de meest uitgebreide aanbod rolcontainers en koop de beste afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In de restafvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare afval welke je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten passen niet in de het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren beschikken wij de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Die stromingen zouden dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dit is beter betreffende de natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afval eveneens verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat dit financieel gunstig is. Met vuil dus veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo min toevallig restafval over. In de het container gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en glas passen geen in de rest restafvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het bedoeling beschreven goederen opnieuw te aanwenden waar dat het lukt.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven voor kosten van containers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de container rolcontainer geleegd dient worden. Je vindt alle kosten op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je meteen in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de bak op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Algemeen afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties vrij in de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Is Mijn Bedrijfsafval Jeugd:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Is Mijn Bedrijfsafval Jeugd

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te ramen wat omvang het beste bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze deskundigen. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een extra legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere verschillende bak aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je naderhand niet voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Is Mijn Bedrijfsafval Jeugd

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden uit uw afval ook goed voor het milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Is Mijn Bedrijfsafval Jeugd

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak de container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je je vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt voor een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Los karton of ander document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, des te goed dat het zal zijn voor het milieu en je geldbeurs. Glas is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder om scheiden neemt het door de ruimte en ook gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt er bij jouw bedrijf veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval bij ons. Jij hebt de selectie van een bak van 240 liters en van negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies je hoe frequent ons de container komen legen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te produceren van verse materialen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens de bewerken doen wij verschil onder blank, bruin, groen en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in de de papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het document precies erin past. Wanneer het documenten eenmaal in het bak zitten, krijgt zij meer in handen. Onze chauffeur arriveert eens in de tijdstip bij voor het bak te ledigen en het documenten plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf is opgetild en geopend. Het content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kun jij het papieren in de bak werpen. Je heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op vervoer gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.