Is Mijn Bedrijfsafval Rijden 🔴 13 VERBIJSTERENDE GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom zo minimaal mogelijk te behouden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Is Mijn Bedrijfsafval Rijden

Kies uit de grootste aanbod containers en koop het meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In het afvalcontainer gooi je al het het niet te recyclen vuil welke je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas thuishoren geen binnen de container. Ook voor PMD verdelen hebben we het correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromingen welke bij firma’s vrijkomen. Die afvalstromen zouden dikwijls afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is goed betreffende de leefomgeving en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom heel klein toevallig te behouden en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met vuil zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus min mogelijk overblijvend afval over. In de de rest restafvalcontainer werp je reeds het onrecyclebare afval welke je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen in het afvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel omschreven artikelen opnieuw te gebruiken waar dat mag.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor containers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte grootte van rolcontainer alsook hoevaak de container afvalcontainer ontleegd moet worden worden. Je vindt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je snel en vlug een van de vele varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Gemengd afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar minstens twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties vrij in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Is Mijn Bedrijfsafval Rijden:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Is Mijn Bedrijfsafval Rijden

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan kiezen voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te ramen wat omvang het beste bij je aansluit? Haal dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer legen of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je achteraf nooit voor nare onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Is Mijn Bedrijfsafval Rijden

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een heel uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder vlug vol. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Is Mijn Bedrijfsafval Rijden

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde locatie staan. U beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder indien we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor de milieu en ook je portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege het ruimte en gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor het glasafval

Koop de beste containers voor jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit een container met 240 liters en ook van 900 liters. Er al een container voor glas vanaf €13 per maand en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij hoe vaak ons de container komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken wij verschil tussen blank, bruin, groene en gemengd glas. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet wil in de papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waar het document exact doorheen past. Als het documenten al binnen het bak zitten, krijgt ze meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal de tijd langs om het container te ledigen en het papier ter plaats te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in de deksel kun je het papieren in de bak werpen. Jij heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op vervoer is, loop jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.