Ivbo Bedrijfsafval ᐅ 10 MAKKELIJKE TIPS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom zo minimaal mogelijk te houden en je zult merken dat dit financieel gunstig is. Met afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ivbo Bedrijfsafval

Kies uit het ruimste gamma rolcontainers en bestel het beste container voor je je restvuil. In de het afvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afval dat je niet meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren geen in de de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren hebben ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen die binnen bedrijven ontstaan. Deze stromen mogen meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is beter voor het milieu en het portemonnee.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje zo minimaal mogelijk te bewaren en je zal zien dat dit geldelijk gunstig is. Via vuil heel mogelijk toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel min mogelijk restafval over. In de container gooi je al het niet te recyclen vuil welke je niet extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet thuis binnen de rest container.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel vermeld goederen nogmaals te aanwenden waar het mag.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De kosten voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van container en hoe vaak de de container container geleegd dient geraken. U vindt je elke kosten op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je direct in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit in de verbranding die in meer of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Ivbo Bedrijfsafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Ivbo Bedrijfsafval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen die maat het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen kennen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een extra legen of regulier een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de containers verschillen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere andere container betaalt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo ben je achteraf nooit voor nare verrassingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Ivbo Bedrijfsafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval ook beter voor de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Ivbo Bedrijfsafval

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe frequent het container geleegd dient te zijn. Zo ken je dus vast dat je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Los karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie dan glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? ons functioneert met flexibele contracten waardoor jij de aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit één bak met 240 liter en met 900 liters. Er is is al een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het bak komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om glas te produceren uit verse materialen. Glasafval is echter een prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er bij één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag er bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij je dossiers niet in het papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in de het vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het papier exact erin past. Als de papieren al in het container zitten, krijgen ze meer bij . Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip langs voor de container te ledigen en de papier plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin de container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in het deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.