Kast Afvalcontainer ➡️ 14 LUCRATIEVE ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom zo beperkt toevallig te bewaren en je zult merken dat deze economisch voordelig is. Door vuil zo zoveel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kast Afvalcontainer

Kies uit uit het grootste grootste gamma rolcontainers en bestel de ideale rolcontainer voor je je restvuil. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare vuil die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet in de rest container. Tevens omtrent PMD sorteren beschikken wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor alle afvalstromingen die in ondernemingen vrijkomen. Die afvalstromen mogen dikwijls apart ingezameld geraken. Het is goed betreffende het milieu leefomgeving en de geldtas.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil tevens verdeelt, er gaat altijd restvuil voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroompje zo beperkt eventueel te bewaren en je gaat merken dat het economisch gunstig is. Via vuil heel zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel zo weinig toevallig restvuil over. In de rest container gooi je je reeds de niet te recyclen afval die je geen meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet binnen de container.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel omschreven artikelen nogmaals te gebruiken indien dat kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroom, de grootte omvang van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container rolcontainer ontleegd dient geraken. U vindt je elke kosten op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een publieke plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse giftige substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Kast Afvalcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Kast Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen welke grootte het perfect bij je past? Neem dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige kennis met afvalstromen weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een extra lediging of standaard een formaat groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een andere bak aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Zo kom je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Kast Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het scheiden uit je afval ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Kast Afvalcontainer

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw container op het gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je je vuilnis altijd weg kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit een container van 240 liters en van negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest je hoe frequent ons de container komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij je archief niet in de het papierbak wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het papier precies erin . Wanneer de papieren eenmaal binnen de container zitten, krijgen niemand zij nog bij . Onze chauffeur arriveert eens in tijdstip langs om het bak te ledigen en de documenten plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin de container via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kun jij de papieren in het container werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.