Kerstboom Restafval ➡️ 12 SCHOKKENDE GEHEIMEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo klein eventueel te houden en je zult zien dat deze financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo mogelijk eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kerstboom Restafval

Selecteer uit het grootste grootste assortiment rolcontainers en bestel het beste afvalcontainer voor je restafval. In de de rest container werp je al de niet-recyclebare vuil dat je geen verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren geen in de het afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren bezitten ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromingen dat bij bedrijven vrijkomen. Dit afvalstromen mogen meestal apart ingezameld worden. Dat is beter aangaande het milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval tevens verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend voorkomen. Probeer het stroom van afval zo minimaal eventueel te houden en je zal zien dat dit economisch voordelig is. Via afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over. Binnen de rest container werp je reeds het niet niet te recyclen afval dat je geen meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de de afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel doel omschreven producten weer te aanwenden als het lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor de rolcontainers zijn afhangend van het afvalstroom, de grootte van omvang van de afvalcontainer alsook hoevaak de rolcontainer ontleegd moet worden. U ontdekt elke prijzen op de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen vrij in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Kerstboom Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Kerstboom Restafval

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de ladder, des te ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen welke omvang het goed bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde andere bak aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo kom je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Kerstboom Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten te te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval tevens goed voor de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Kerstboom Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is gestopt Los karton of ander papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege het ruimte en massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kan daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor het je glasverval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van één bak van 240 liters en met negenhonderd liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kies jij hoe vaak wij de container zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het heel veel kracht om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een goede basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuw glas. Bij de bewerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groen en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er bij één veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en in veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet in het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het gedaante van geheim papier? Kies voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het document exact erin . Als de documenten al binnen de container zitten, krijgt niemand zij meer bij . Onze chauffeur komt eens in zoveel tijd langs voor de bak te legen en het papier ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kan jij het papieren in de container werpen. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op het vervoer gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.