Kliko Afval ☑️ 10 LUCRATIEVE HACKS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer deze stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zal zien dat dit economisch voordelig is. Met afvalstoffen zo zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kliko Afval

Selecteer van de meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop de ideale container voor je je restafval. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afval welke je niet extra kan verdelen. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet binnen de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten ons de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen welke binnen firma’s vrijkomen. Die afvalstromen zouden meestal apart opgehaald worden. Dat is beter betreffende het natuur en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht het afvalstroompje zo minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat het financieel gunstig is. Met vuil dus mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer werp je al het de niet te recyclen vuil welke je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet thuis in de het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. In de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel vermeld producten weer te benutten als het mag.

Wat kost een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte van omvang van container alsook hoevaak de container rolcontainer geleegd moet worden. U vindt ieder tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je gelijk tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, handig als de vat op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar liefst 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen vrij in de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Kliko Afval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Kliko Afval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen die maat het perfect bij je past? Pak dan even aansluiting op met een van onze experts. Met onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je een keer een meer legen of standaard een grootte grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat helder wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand geen voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Kliko Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel uitgebreid assortiment met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van je afval ook beter voor het het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Kliko Afval

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je vuilnis steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een beter milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder indien we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf sorteert, des te goed dat het is ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit één bak met 240 liters en ook met 900 liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kiest jij op welke manier frequent wij de container komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens het verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en in veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet in de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document precies erin . Als de papieren eenmaal binnen de bak zitten, krijgen ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens de tijd bij voor de container ledigen en het papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het container door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kun jij de papieren in de bak werpen. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.